Door 6 september 2012 0 Comments

ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

Partij voor Mens en Spirit (MenS) vindt het essentieel dat mensen veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun behandelwijze en middelen te kiezen. Dit geldt zowel voor reguliere als alternatieve zorg. Wij vinden daarom het persoonsgebonden budget een goede regeling, die we wel wat willen aanpassen: De patiënt mag zelf een behandelplan voorstellen. Het CIZ blijft het orgaan dat de aanvragen beoordeelt en de toekenning hiervan regelt.

MenS wil de zorg niet langer organiseren via concurrentie tussen diverse aanbieders , maar door samenwerking op regionaal niveau. MenS wil de zorg meer naar de buurt brengen en vooral zorg op maat tot stand brengen. Ook moet het eigen risico in de zorg niet worden verhoogd, maar worden afgeschaft.

Maatregelen

  • MenS wil zwaar inzetten op preventie (waaronder het bevorderen van gezonde voeding) en op het beperken van administratieve regeldruk.
  • In Nederland verbruiken we voor 10 miljard euro medicijnen per jaar, waarvan 5 miljard betalingen zijn vanwege winstgevende octrooien. Die winsten wil MenS aanpakken,en dat betekent in een keer 5 miljard euro bezuinigen per jaar!
  • Met name ouderen slikken veel pillen en daar is geen tot nauwelijks controle op, waardoor vaak overbodig veel wordt geslikt. Dat is slecht voor de gezondheid. Ook daar moet iets in veranderen volgens MenS.
  • Uit onderzoek naar complementair werkende huisartsen en de samenwerking tussen regulier en ‘alternatief’ blijkt dat deze vorm van zorg leidt tot 15% goedkoper werken en – nog belangrijker – gezondere patiënten. Complementaire zorg moet dan ook volgens MenS worden gestimuleerd.
  • Door de marktwerking in de zorg wordt overbodig geopereerd om geld te kunnen verdienen. We hebben gezien dat martkwerking in de zorg de kosten opgedreven heeft. Hier willen we vanaf.
  • De combinatie van bovengenoemde maatregelen maakt bezuinigingen op de zorg en verhogingen van premies volstrekt overbodig.

Meer lezen over dit onderwerp en hoe MenS denkt e.e.a. te kunnen realiseren? Lees dan verder in ons hoofdstuk Gezondheid en Zorg uit het verkiezingsprogramma.

Lea Manders, Kandidaat Tweede Kamer-verkiezingen voor Partij voor Mens en Spirit, lijsttrekker.
Hans van Steenbergen, Kandidaat Tweede Kamer-verkiezingen voor Partij voor Mens en Spirit, plaats 3.

Posted in: Gezondheid

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.