Door 26 december 2012 0 Comments

Wat is er aan de hand in Nederland?

Tijdens het schrijven van dit stukje bereikte mij de informatie dat het begrotingstekort voor 2013 geraamd wordt op 3,3% in plaats van 2,7%. Dit terwijl het vertrouwen in Nederland al historisch laag is, zowel wat economische perspectieven betreft als vertrouwen in de politici. Bewindslieden raken in opspraak m.b.t. niet integer handelen, waarbij het debat helaas niet gaat over niet integere regels. Niet integer in de zin dat ze ten koste gaan van mens, dier, milieu, natuur.  Neem bijvoorbeeld  de wetgeving die private banken toestaat om uit het niets geld te creëren en daar rente over te rekenen. Dit gaat aantoonbaar ten koste van de hele samenleving, die rente moet betalen aan de private banken die daar zelf geen noemenswaardige inspanning voor hebben geleverd. Ik zou graag een  herberekening zien van het begrotingstekort als alle betaalde rente terugvloeit naar de schatkist en dus de gemeenschap. Extra bankentoezicht in Europa is geen oplossing voor het echte probleem en kan mensen zelfs verder in slaap sussen. Foute beslissingen uit het verleden, waar deze wetgeving een voorbeeld van is, moeten we terugdraaien.  In themagroep 5 zullen we plannen ontwikkelen hoe we dit effectief onder de aandacht kunnen brengen.

Een dramatisch effect is de groeiende werkloosheid in combinatie met het afnemend perspectief op het vinden van een passende baan. Wat een onvoorstelbare verspilling van talenten, energie, liefde en compassie die nu verloren gaat voor onze samenleving! Het CBS meldde in oktober 2012 536.000 werklozen. Hier komt de verborgen werkloosheid onder ZZP’ers nog bij. Eind september zouden er 108.000 vacatures open staan, maar in de nationale vacaturebank staan er vandaag maar 14.150 geregistreerd. Heel veel mensen zouden graag gedurende 20 uur hun kwaliteiten inzetten voor de samenleving voor €1.000 per maand, voor een MenSelijker samenleving.

Dit weekend werd ik geïnformeerd dat in Nederland, als proeflocatie, de Codex Alimentarius van kracht is geworden met hoge boetes in het vooruitzicht en de implicaties daarvan op alternatieve geneeswijzen. Misschien dat men denkt: ‘Als het in Nederland lukt, lukt het overal’. De doelstelling van de codex lijkt goed: ‘Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen’.  Ook hier geldt dat (delen van) deze wetgeving moeten worden teruggedraaid als blijkt dat het ten koste gaat van gezondheidsbevordering en (deels) niet werkt zoals de doelstelling suggereert. Ook hier zullen we aandacht besteden in themagroep 5.

Mijn verwachting is dat het niet lang meer zal duren voordat de samenleving zegt: ’We pikken het niet meer. Genoeg is genoeg!’ Tegelijkertijd hoop ik dat ook duidelijk mag worden hoe het zover kon komen: het zijn immers ernstige consequenties van een falende wetgeving. Persoonlijk denk ik dat de sleutel ligt waar MenS aan werkt: denken, voelen en handelen vanuit verbinding. Er is nog veel werk te doen.

Leo Sonneveld

Posted in: Economie

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.