VG Nederland, Europa en de wereld

Visiegroep Nederland, Europa en de wereld
Sung Bruijnen
sung.bruijnen@mensenspirit.nl

Duurzame vrede/ Geweldloze weerbaarheid
Petrus Bisschop (coördinator)