Introductie

Partij voor Mens en Spirit heeft diverse visiegroepen. De visiegroepen bestaan uit mensen die interesse hebben om mee te denken en die vaak in het betreffende werkveld, kennis- of interessegebied actief zijn. Iedere visiegroep levert op twee manieren een bijdrage aan het gedachtegoed van Partij voor Mens en Spirit. Enerzijds zijn de groepen de “ogen en oren” van Partij voor Mens en Spirit. Iedere groep brengt het eigen werkveld/vak in beeld door de best werkende toepassingen in de verschillende waardesystemen te zoeken en te beschrijven en deskundigen te raadplegen.

Iedere visiegroep heeft een eigen werkwijze en een eigen frequentie van vergaderen. De groep bestaat uit leden en niet-leden van Partij voor Mens en Spirit. De voorzitter van de visiegroep is tevens lid van de fractiegroep. Tijdens de werkconferenties wordt de visie op het betreffende werkgebied verder uitgebouwd en onderbouwd.

De werkgroepen zijn vanuit een integraal perspectief in het eigen werkveld, vakgebied, interessegebied actief. Zij brengen hun visie en resultaten onder de aandacht door:

  • Informatie te geven aan het Bestuur en de Fractie.
  • Input te geven aan het Bestuur en de Fractie op actuele gebeurtenissen of ontwikkelingen in het vakgebied.

De volgende visiegroepen zijn actief:
– Gezondheidszorg
– Economie en financieren
– Het nieuwe wonen, leven en werken
– Milieu, natuur en voedselvoorziening
– Multimenselijke samenleving
– Nederland, Europa en de wereld
– Onderwijs en educatie

Onderstaande visiegroepen willen we heel graag activeren:
– Democratisering
– Jeugd en gezin
– Veiligheid en justitie
– Vrede en defensie
– Wetenschap

De visiegroepen worden vanuit Partij voor Mens en Spirit gecoördineerd en ondersteund. Wie meer wil weten over de groepen, wil deelnemen of zelf een groep wil beginnen, nodigen wij van harte uit om contact op te nemen met de coördinator visiegroepen: anna.van.der.heijden@mensenspirit.nl