Door 24 juli 2014 0 Comments

Tijd om te kiezen voor hoop

(toespraak gehouden bij de bestuursverkiezing 29 juni 2014)

Lieve MenSen

Ik sta hier nu omdat ik een keuze heb, een keuze voor mijn idealen die deze partij zo mooi in zijn programma verwoordt. Een keuze om daaraan mee te werken. Gelijkwaardig aan de andere kandidaten en u, de leden, het hart van MenS!

De vraag een andere weg in te slaan heeft zeker in mij geleefd, MenS achter mij te laten maar steeds kon ik dat niet over mijn hart verkrijgen.

Ging bij mij zelf na waarom ik ooit voor MenS heb gekozen en of ik om die reden wilde blijven en de rol als voorzitter op mij wil nemen. Door de goede samenwerking met Micha, Rascha, Alja, Anna, Louis, Ramona, Paul en Sung in aanloop naar vandaag, heb ik het vertrouwen gehouden. Zij hebben ieder op eigen wijze verantwoordelijkheid genomen en mij laten zien dat ik er niet alleen voor sta en laten zien dat MenS er toe doet!

Keuzes maken is wat mij betreft het eerste kernwoord van vandaag. Een keuze vandaag op MenSen, een keuze voor een eigen ideaal, een keuze om verantwoordelijkheid te nemen, uw keuze voor MenS en uw ideaal dat u bij deze partij in het programma terugvindt. Ik wil weten wat u belangrijk vindt en waarmee wij samen aan de slag kunnen.

Ik kies vandaag voor MenS, ik ga niet proberen MenSen hier en in het land te overtuigen dat wij alles weten,  dat wij alle antwoorden hebben op de vraagstukken die er spelen in het Nu en ik ga niet prediken dat onze oplossingen zaligmakend zijn voor een ieder.  Ik wil mensen niet winnen om op ons als partij of op een poppetje te stemmen.

Wat wil ik wel: ik wil dat mensen hun eigen wensen en behoeften vervuld zien in ons programma en onze werkwijze. Ik wil dat mensen ons programma als een goede keuze zien, de oplossing voor hun persoonlijke probleem in ons programma vinden. Dan alleen staan wij met beide benen in de maatschappij en dan verbinden wij ons gedachtegoed met MenSen en MenSen zich met onze partij.

Hoe kiezen mensen nu, ik hoor zo vaak, ”het is niet anders”,   “valt toch niet te veranderen”, “ik heb toch geen keuze”.  Is dat ook echt zo?

Ik sprak pas een anesthesist en raakte aan de praat, hij liet zich leiden door de stemwijzer en had nog nooit van MenS gehoord. Hij was zich er niet van bewust dat voor een advies alleen de gevestigde partijen waren meegenomen, dat nieuwe partijen apart moesten worden geselecteerd. Het drong tot hem door dat hij gemanipuleerd was door de stemwijzer. Zo bespraken we meerdere situaties waarvoor mogelijkheden bestonden waar hij nog nooit van had gehoord laat staan nagedacht. Hij zei zich bijna schuldig te voelen, ik zei dat een schuldgevoel niets oplost. Deze man heeft  vanaf die dag de kennis dat er wellicht meerdere keuzes zijn om te onderzoeken en heeft daarmee een stukje vrijheid terug gewonnen.

Mijn missie is mensen bewustmaken, dat er echt iets te kiezen valt!  Inzicht geven in wat er te kiezen is, niet alles wat goed lijkt is ook goed. Goed voorbeeld is de Groene Revolutie in de jaren ’70 die door de oliemaatschappijen is geïnitieerd en burgers heel veel subsidie heeft gekost. Men dreef de productie van bedrijven op met doel de olieverkoop te laten stijgen. Het was de genadeslag voor familiebedrijfjes, heeft de biodiversiteit vernietigd en nog veel meer ellende veroorzaakt waar ik nu niet verder over uit zal wijden.

Ik ben er van overtuigd dat als mensen iets te kiezen hebben en weten waarvoor ze kiezen, men weer de regie in eigen handen wil nemen. Het is mij een lief ding waard dat MenSen kiezen uit mogelijkheden in plaats van meegaan in een ogenschijnlijk enige optie!  Waarom? Mensen kunnen alleen verantwoording nemen voor een keuze die ze zelf maken!

Het tweede woord vandaag is hoop. Een keuze hebben geeft mensen hoop, hoop om hun leven in te kunnen richten zoals zij dat graag zouden zien. Hoop doet leven zegt het al oude spreekwoord, ik denk dat, dat zo is! Zonder hoop is er geen vertrouwen en blijft men moedeloos op de bank hangen.

Het derde woord vandaag is Tijd. De zogenaamde crisis maakt het de uitgelezen tijd voor keuzes, het is de juiste tijd voor veel mensen om hoop te krijgen in deze voor velen onzekere tijden en het is daarom hoog Tijd om mensen mogelijkheden te bieden, tijd om MenSen op ideeën te brengen, tijd om praktisch te ondersteunen. Wij zijn in staat, alles wat er al is aan mogelijkheden, ideeën, organisaties en mensen te verbinden. Het is tijd om samen te werken en voor onze aarde, lucht, voeding, gezondheid en MenSen zorg te dragen. De politieke karavaan dendert door, wij met MenS kunnen een obstakel zijn dat in de weg ligt. Wij kunnen zorgen dat men even stil gaat staan waardoor er ruimte ontstaat voor bezinning.

Het is Tijd om als MenS naar buiten te treden en zichtbaar te worden.  Het is de Hoogste tijd om vanuit het hart politiek te bedrijven.

Erika Mauritz

 

avaaz demo4 678

Posted in: Uncategorized

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.