Door 24 maart 2015 0 Comments

Red de Chocolade!

Aanvoerder Marianne Thieme van onze geestverwante Partij voor Dieren legt hier de vinger op de wonde plek: zelfs onze chocolade loopt gevaar !

MariannethiemeMenS wil alle kiezers danken die 18 maart weer op MenS hebben gestemd. In provincies Gelderland en Groningen was onze score (0,3%) vergelijkbaar met Tweede Kamer destijds op 12 september 2012. In de vier waterschappen 2015 daarentegen fors stijgende percentages van 1 tot 1,5% en in sommige steden zelfs meer dan 2% voor MenS!

Omgerekend in Tweede Kamerzetels zou dat 1, 2 of zelfs 3 zetels zijn voor MenS ! Bij een Tweede Kamer is de kiesdeler immers lager. En onze landelijke campagne moet nog beginnen, we zijn nog aan het opwarmen middels waterschappen en provincie.

Voor ons is drie zetels in de Tweede Kamer nog niet genoeg. Waarom geen 30 zetels ?
MenS heeft menselijke oplossingen om écht te komen, waar de Partij voor de Dieren slechts van droomt:
Een wereld waarin economie niet om geld draait, maar om menselijke behoeften.
Een wereld waarin NIEMAND kiest voor bio-industrie.
Een wereld waarin iedereen meetelt.
Een wereld waarin de huidige zakenelites nog steeds creatief kunnen zijn en toonaangevend, maar niet langer overheersend hoeven te zijn.
Niet langer zich hoeven te verlagen tot list en bedrog, geweld, oorlog en plundering.
Het is tijd om de (feodale) middeleeuwen voorgoed achter ons te laten.

De komende maanden gaan we ons inzetten om de kiezers die hun hoop verloren hadden weer hoop te geven, en de kiezers die geen vertrouwen meer konden schenken aan de politiek toch weer over de streep te halen.

Want wie op MenS stemt, staat zijn stem niet af. Een stem op MenS is een stem op jezelf. Want MenS betrekt mensen bij elk besluit. Besturen-met in plaats van heersen-over.

Wij kunnen niet zeggen of MenS de weg is de die mensheid bewandelen zal. Wel weten wij zeker dat het gedachtengoed van MenS zal doorbreken in Den Haag. Hetzij, dat andere partijen het 100% overnemen. Hetzij, dat we het zelf mogen vertolken.

Maar er is geen andere weg. De Mensheid zal moeten kantelen, of verdwijnen. Zo simpel is het.

MenS heeft de expertise en de moed om de mechanismen te bespreken waarmee we kunnen bereiken wat de 11 partijen in de Tweede Kamer eigenlijk allemaal willen maar telkenmale niet doen:
een wereld creëren die werkt voor iedereen. MenS roept Partij voor de Dieren op, en ook de andere tien zittende partijen, om hun angst los te laten en het zwijgen te doorbreken. Zeg wat je ziet en wat je weet.
Het kantelen van het vastgeroeste paradigma is feitelijk zo simpel … als je maar durft, al je angst los te laten, en daarmee uit de gevangenis stapt die de mensheid voor zichzelf gebouwd heeft.

Wie stapt er met MenS mee ?
meer info op: stap@mensenspirit.nl  0(031)72-507 1151

–M.K.

Posted in: Uncategorized

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.