Politiek

Volgens één definitie is politiek: het vestigen en handhaven van machtsposities.
Dat is een Machiavelliaanse benadering; en beslist NIET de onze.

MenS gaat voor samenwerking, dialoog en optimale vervulling van menselijke behoeften met schaarse middelen. Economie om de mens en niet om het geld.

Wij doen geen loze beloften aan kiezers, om stemmen te winnen wetend dat we ze toch zullen gaan breken. Wij presenteren een methode van vraagstukken oplossen die rationeel is, terwijl de “nuchtere” politiek in Den Haag momenteel eigenlijk zweverig is, en van realiteitszin verstoken.

avaaz demo4 678

Ons ideaal is met 80 zetels in de Tweede Kamer te zitten, zodat we de absolute meerderheid hebben en dan tóch nog alle andere partijen te vragen om óók een minister of staatssecretaris te leveren voor de regering. Want we doen het sámen en leggen onze wil niet op aan anderen. Elke kiezer moet gehoord en vertegenwoordigd zijn in het beleid, en niet alleen een toevallige willekeurig wisselende 51%. Gewoon logisch, toch ?

Zie de andere tabs in het menu voor meer diepgang en uitwerking.

Louis Bervoets, team Groningen: “MenS heeft wat mij betreft één MenSelijk politiek programma; MenS koestert de aarde en alles wat hierop leeft, voor een toekomst met perspectief; voor ons, voor onze kinderen, kleinkinderen en klein- kleinkinderen en voor alles verder wat leeft.”