Persberichten

Persberichten 2013

Gemeente Bergen negeert burger
Egmond a/d Hoef, 7 september 2013.
De gemeenteraad en college B&W van gemeente Bergen heeft op 18 april 2013 een voorlopig besluit genomen voor het plaatsen van een nieuwe UMTS-zendmast in De Weidjes van Egmond aan den Hoef. Hiermee negeert de gemeente de bezwaren van ruim 500 bewoners die zich zorgen maken over de effecten van elektromagnetische straling op hun gezondheid.

De verontruste bewoners rond De Weidjes willen de plaatsing van de zendmast voorkomen. Als dat niet meer mogelijk is, willen zij dat de zendmast op minstens 300 meter buiten de bebouwde kom wordt geplaatst, of op de voormalige vuilstortplaats. De geplande mastlocatie in De Weidjes bevindt zich op 200 meter van een woonwijk en op minder dan 100 meter afstand van een kinderdagverblijf.

De arts Nico van Amstel en bewoonster Lilium Bungener hebben vorig jaar zomer namens 500 burgers handtekeningen verzameld en protest aangetekend tegen de voorgenomen plaatsing en locatie. Met het besluit van 18 april legt de gemeente Bergen de bezwaren van de bewoners naast zich neer waarbij onduidelijk blijft wie straks verantwoordelijk is voor de mogelijk schadelijke gevolgen voor mens en milieu. De gemeente Bergen neemt hiermee een opmerkelijke positie in ten opzichte van diverse gemeenten in Nederland die de plaatsing van zendmasten hebben uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de stralingseffecten en landen als Frankrijk waar zendmasten in de buurt van scholen zelfs helemaal verwijderd worden.

Gezondheidsrisico’s
De Nederlandse Gezondheidsraad stelt zich op het standpunt dat:
“gezondheidseffecten op korte termijn van antennes niet zijn aangetoond. Over effecten van langdurige blootstelling is weinig bekend, maar men verwacht geen negatieve effecten.”

Wat hier niet bij wordt vermeld is dat de blootstellingslimieten (van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) slechts thermisch georiënteerde limieten zijn, bedoeld om te beschermen tegen de opwarmingseffecten van straling en dat dan gedurende slechts 6 minuten. Het Kennisplatform EMV, waarin o.a. TNO zitting heeft, stelt echter: “De klachten die elektrogevoeligen ervaren zijn reëel en ernstig. Ze kunnen o.a. veroorzaakt worden door elektromagnetische velden.”

Open brief
Leden van de partij Mens en Spirit hebben de gemeente deze week middels een open brief verzocht het locatiekeuzebesluit te herroepen en, ingeval toch een vergunning wordt verleend, een bloedonderzoek te faciliteren waarmee de eventuele toename van schadelijke stralingseffecten op de bewoners kan worden aangetoond. Ook op de open brief heeft de gemeente donderdag 5 september geantwoord “niet voornemens te zijn ons standpunt te herzien”.

Beleid van partij voor Mens en Spirit
De partij Mens en Spirit hanteert als een van haar kernwaarden integriteit in de oorspronkelijke zin van het woord: “heel en ongeschonden laten”. Dat betekent dat MenS een duurzaam beleid voorstaat waarin geen schade wordt toegebracht aan mens en natuur en wanneer schade niet kan worden voorkomen, die schade moet worden gecompenseerd. Nederland is vanuit Europese milieuwetgeving verplicht om zich te houden aan het voorzorgsprincipe. Dit betekent dat als er geen wetenschappelijke overeenstemming is over mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid eerst de onschadelijkheid bewezen moet worden. Vanwege de internationale wetenschappelijke onenigheid en het feit dat de onschadelijkheid duidelijk niet is bewezen, stelt partij voor Mens en Spirit dat het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden in het geval van elektromagnetische straling.

MenS is ervan overtuigd dat de nadruk in het huidige systeem te veel ligt op symptoombestrijding in plaats van op gezondheidsbevordering en preventie. De ervaring leert dat de gangbare benadering de continue stijging van de kosten voor gezondheidszorg niet tot stilstand kan brengen, laat staan kan doen omkeren. Een kentering in de visie op de zorg en het milieu is geboden.

Rol van partij voor Mens en Spirit
Gezien de kernwaarden van de partij Mens en Spirit wil de partij initiatieven steunen die bijdragen aan de realisatie van een samenleving die in overeenstemming is met die kernwaarden. MenS verleent daarom in dit geval haar steun aan de verontruste bewoners in de gemeente Bergen.

Bijlage: Open brief aan de gemeenteraad Bergen
Bijlage (op aanvraag): hogere kwaliteit foto van kinderdagverblijf met geprojecteerde mast
(bel met Theo Labrujere, Kring Politiek bureau PR en Communicatie MenS: 06-29045670 of e-mail naar theo.labrujere@mensenspirit.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Micha Kuiper (MenS)
T: 072 – 50 71 151 /06 – 26 666 461
E: kupvlc@gmail.com

Alja Hoeksema (MenS)
T: 033 – 47 66 564
(alleen ‘s avonds en weekend)
E: alja.hoeksema@mensenspirit.nl

MenS, partij voor mens en spirit
Visiegroep Gezondheid
p/a Zandweg 8
1934 BJ Egmond aan den Hoef


Persberichten 2012

 

HNLdebat 10 september maakt het verschil!
Eenzijdige weergave verkiezingen door media schaadt de democratie

Arnhem, 9 september 2012,

Nog enkele dagen toeren de partijen door Nederland om stemmen te winnen voordat Nederland op woensdag 12 september daadwerkelijk gaat stemmen. De media heeft een voorkeur voor de grote partijen als het gaat om partijen voor het voetlicht te brengen en laten nieuwe partijen grotendeels onbelicht. Nieuwe partijen brengen daarom hun standpunten op andere manieren bij de kiezers. Waar zij voor staan en wat zij voor Nederland willen betekenen is bij de meeste kiezers en de media onbekend. Dit HNLdebat gaat daar verandering in brengen!

Acht lijsttrekkers van de nieuwe partijen, waaronder Lea Manders van Partij voor Mens en Spirit, gaan in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in debat. In De Balie te Amsterdam debatteren zij tijdens Het Nieuwe Lijsttrekkersdebat over o.a. democratie, veiligheid, jeugd en onderwijs en gezondheid. Het initiatief voor en de realisatie van dit debat is ontstaan via crowdsourcing. Via een live Twitterstream (@HNLdebat) kan men tijdens het debat feedback geven. Het debat wordt live uitgezonden (o.a. via NOS Politiek24). Het debat begint om 12:00 uur en de toegang is vrij. Belangstellenden anders dan de pers, die het debat willen bijwonen worden geadviseerd tevoren te informeren bij De Balie of er nog toegangskaarten beschikbaar zijn.

Onbekendheid partijprogramma´s
Tijdens de FNV manifestatie van zaterdag 8 september werd Emile Roemer (SP) door de NOS geïnterviewd. Tot zijn verbazing werd hij tijdens de opname op zijn schouder getikt door Ruud Verdonk (kandidaat voor MenS). Hij vroeg Roemer: ‘Weet u dat wij een programma hebben waarbij de bezuinigingen die u wilt doorvoeren helemaal niet nodig zijn? Om de zorg goedkoper en beter te maken, hebben wij de volgende speerpunten: samenwerking tussen alternatief en regulier werkt kostenbesparend (15%), stoppen met de marktwerking, geen dure managers en commerciële verzekeraars, preventie door gezond voedsel goedkoper te maken en duurzame, en daarmee gezondere, veeteelt en landbouw.’ Roemer zei het plan niet te kennen en er naar te zullen kijken. Toen Verdonk de NOS vroeg het plan voor de camera te mogen toelichten, kreeg hij daar geen gelegenheid voor.

Op een later moment heeft Lea Manders (lijstrekker MenS) de SP-voorman erop aangesproken dat ook de SP zich niet openlijk heeft geschaard achter een gelijkwaardige behandeling van de nieuwe partijen na een oproep daartoe tijdens de lancering van de Stemwijzer. Men moet namelijk de nieuwe partijen apart aanklikken om hen mee te nemen in de resultaten.

Verdonk: “Hoe democratisch is het dat je op TV en in de peilingen niet meegenomen wordt terwijl je echt heel goed nieuws voor de oplossing van de economische crisis in Nederland hebt?’

Het debat in De Balie geeft de nieuwe partijen alle kans hun programma te presenteren.

– Einde persbericht –

Informatie voor de pers
Het HNLdebat is maandag 10 september van 12:00 uur tot 14:30 uur in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 in Amsterdam. De pers is van harte uitgenodigd. Na afloop van het debat zijn de lijsttrekkers beschikbaar voor interviews.

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij om het authentieke individu, om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daarom legt de partij accenten op:
–    zelfvoorziening en lokale kracht,
–    een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu,
–    andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken,
–    een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt.

Daarnaast gaat de Partij voor Mens en Spirit voor een directe democratie en legt zij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid, ook in het onderwijs. Het partijprogramma van MenS is goed doordacht, innovatief en biedt perspectief.

Lijsttrekker Lea Manders heeft 14 jaar politieke ervaring als raadslid van een lokale partij te Arnhem. Andere kandidaten op de lijst hebben een uitgebreide politieke training gevolgd die door een politicoloog binnen Mens en Spirit werd gegeven.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem
www.mensenspirit.nl

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
T 0316-842769
M 06-42994326


MenS plakt als enige partij FSC-gecertificeerde verkiezingsposters

Arnhem, 14 augustus 2012
Alle formaten posters (14.000 stuks) die tijdens de verkiezingscampagne van Partij voor Mens en Spirit door heel Nederland op de verkiezingsborden zullen worden geplakt zijn FSC-gecertificeerd. Door te kiezen voor posterpapier met dit onafhankelijk keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) weet MenS zeker dat het hout, de grondstof van het papier, afkomstig is uit goed beheerde bossen. Deze bossen worden duurzaam, dus milieu- en sociaalbewust beheerd. Dit sluit aan bij de programmapunten van Partij voor Mens en Spirit voor natuurbescherming en waardering van ecosysteemdiensten.

Het ziet er helaas naar uit dat MenS de enige partij is die gebruik maakt van FSC-gecertificeerd papier. MenS juicht overname van dit papierbeleid door andere partijen en organisaties uiteraard toe.

– Einde persbericht –

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij om het authentieke individu, om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
M 0642 994 326
W www.mensenspirit.nl


 

StemWijzer ProDemos schendt de democratie
MenS wil paal en perk stellen aan schending democratie

Arnhem, 13 augustus 2012
Vandaag is onder grote belangstelling de StemWijzer van ProDemos gelanceerd. Deze organisatie adverteert breed met ‘Huis voor democratie en rechtstaat’. Een merkwaardige advertentie gezien de herhaalde constatering dat de nieuwe politieke partijen wederom nogal achtergesteld worden. Na het invullen van de StemWijzer kan de kiezer aangeven welke partijen in het resultaat meegenomen dienen te worden. Alle zittende partijen en 1 nieuwe partij (50Plus) zijn in het getoonde scherm vooringevuld. De resterende nieuwe partijen dienen door de kiezer één voor één aangevinkt te worden, een handeling die velen achterwege zullen laten.

Ook in de breed verspreidde verkiezingskranten van ProDemos is er volop aandacht voor de zittende partijen, echter geen aandacht voor de nieuwe partijen. Deze twee constateringen bevestigen de continue schending van de democratie door ProDemos (en andere bedrijven en organisaties) met een ongezond grote invloed op het stemgedrag van de kiezer. N.B. Diezelfde kiezer zorgt (via subsidie) voor een deel van de inkomsten van ProDemos.

Deze schending van de democratie door ProDemos is al eerder in 2010 afgekeurd door internationale waarnemers. Hiermee is niets gedaan. Opvallend is dat tijdens de presentatie van de KiesWijzer door Sammy van Tuyll van Serooskerken (LibDem) aan de aanwezige partijen werd gevraagd of men met deze werkwijze instemde. Alle partijen (behalve Partij voor de Dieren) bleken dit prima te vinden.

Samen met de andere nieuwe partijen wil Partij voor MenS en Spirit paal en perk stellen aan dergelijke schending van de democratie.

– Einde persbericht –

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij m het authentieke individu,  om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als  geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
M 0642 994 326
W www.mensenspirit.nl


MenS wandelt massaal de verkiezingscampagne in

Arnhem, 13 augustus 2012
Partij voor MenS en Spirit start haar verkiezingscampagne bij de opening van de ProDemos Stemwijzer. Na de opening maken de MenSen een wandeling door Den Haag waarbij een prikkelende ludieke actie gehouden zal worden. Hierbij zal het publiek de gelegenheid worden geboden om de zeepbellen van belangrijke verkiezingsthema’s zoals gezondheidszorg en de bancaire infrastructuur door te prikken.

Een groot aantal van de Tweede Kamer kandidaten – inclusief lijsttrekker Lea Manders –  zullen zich bij deze start van de campagne in het publiek mengen. Een plezierige manier om de kandidaten uit alle regio’s te ontmoeten en te spreken.
14.00:  Verzamelen voor het gebouw ProDemos Hofweg 1H 2511AA Den Haag
14.30:  Opening Stemwijzer
15.30:  Start wandeling
Iedereen is hartelijk welkom deel te nemen.

– Einde persbericht –

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij m het authentieke individu,  om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als  geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
M 0642 994 326
W www.mensenspirit.nl


MenS met vlag en wimpel voorbij de Kiesraad!
Partij voor MenS en Spirit haalt ruim voldoende handtekeningen

Arnhem, 31 juli 2012
Nadat maandag alle documenten inzake de ondersteuningsverklaringen en de kandidaten zijn ingeleverd, gecontroleerd en goed bevonden, zijn vandaag de laatste formaliteiten met het hoofdstembureau ‘s-Gravenhage geregeld. MenS heeft ruim voldoende handtekeningen in alle kieskringen behalve Bonaire. Het hoofdstembureau complimenteerde MenS herhaaldelijk voor de grote hoeveelheid steunbetuigers in het gehele land en de zeer ordelijke aanlevering! MenS laat hiermee een breed draagvlak zien. Met 35 ondersteuningsverklaringen was Friesland de kieskring met het minste aantal handtekeningen, in een aantal kieskringen heeft MenS zelfs het dubbele aantal gehaald.

MenS dankt iedereen die dit midden in de vakantieperiode mogelijk heeft gemaakt! De volgende ‘operatie’ is de organisatie van het landelijk plakken van de verkiezingsposters, een enorme klus. Gelukkig is MenS ervaren en goed voorbereid.

– Einde persbericht –

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij m het authentieke individu,  om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als  geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
M 0642 994 326
W www.mensenspirit.nl


Partij voor Mens en Spirit lanceert verkiezingsprogramma 2012
MenS, de enige partij met ECHTE oplossingen voor de crisis!

Arnhem, 17 juli 2012
Partij voor Mens en Spirit (MenS) doet mee aan de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen en heeft vandaag haar nieuwe verkiezingsprogramma online beschikbaar gesteld. Dit programma biedt wezenlijk vernieuwende insteken en oplossingen.

De enige weg uit de crisis die zoden aan de dijk zet is de weg naar een meer MenSelijke samenleving, waarbij macht en invloed terug worden gebracht naar de lokale gemeenschap en naar de individuele mens. Er is een grote mentaliteitsverandering noodzakelijk. Winst boven welzijn stellen is helaas een gewone gedachte geworden. Geldgericht denken dient omgevormd te worden naar MenSgericht denken, waarbij we ons bewust zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn. Wat is een bedrijf zonder klanten? Wat is een arts zonder patiënten? Hoe kan een rijke rijk worden als er geen mensen waren die daarvoor betaalden? Vanuit deze visie is het vanzelfsprekend om te komen tot een dienende economie als basis van de samenleving en integriteit als basis van het maatschappelijke handelen.

MenS wil de samenleving in 11 richtingen omvormen
1.   Zorg verbeteren, voorkomen en verminderen door preventie, gifvrije gezonde voeding en een schoon milieu en door samenwerking regulier en alternatief. Dan kan het eigen risico worden afgeschaft.

2.   Respect en het recht op zelfbeschikking genereren voor een andere visie op ziekte en gezondheid, waardoor alternatieve behandelmethoden en middelen vrij toegankelijk blijven en weer worden.

3.   Het onderwijs vrij maken, ruimte scheppen voor andere leervormen en educatie aanpassen aan het kind, in plaats van andersom.

4.   Eigen soevereiniteit stevig bewaren, zeker tot het moment dat de EU werkelijk democratisch is geworden.

5.   Het instellen van een coöperatieve gemeenschapsbank in eigen handen, met lage rentes voor hypotheken, waardoor de hypotheekaftrek kan verdwijnen.

6.   Geen woningen meer verkopen via veilingen. Woningbouwcorporaties kopen op tegen marktprijs minus een risicopercentage.

7.   Invoering Nieuwe Gulden als lokaal betaalmiddel om middelen binnenlands te houden.

8.   Op termijn rente en inflatie afschaffen, door invoering waardevrij betaalmiddel. Door rente en inflatie stijgen prijzen en worden producten onnodig duurder.

9.   Productie voedsel en goederen en energieopwekking zoveel mogelijk lokaal doen plaats vinden. Om dit aantrekkelijk te maken transactiebelasting invoeren.

10. Belastingvoordelen en subsidies rijken en grote bedrijven afschaffen.

11. Instellen garantie-inkomen van E 1000 in ruil voor een halve werkweek werken voor de samenleving, zodat zowel individu als de samenleving hierbij gebaat zijn.

Het verkiezingsprogramma 2012 is hier te lezen.

– Einde persbericht –

Over Partij voor Mens en Spirit
Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij m het authentieke individu,  om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als  geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid.

Mediacontact:
Partij voor Mens en Spirit
Emily Brontesingel 67
6836 TV Arnhem

Nadere informatie, beeldmateriaal en aanvragen interviews via:
Rob Greuter
E rob.greuter@mensenspirit.nl
M 0642 994 326
W www.mensenspirit.nl