Door 9 september 2012 0 Comments

Ouderen, we kunnen en willen ze niet missen!

Nog niet zo heel lang geleden riep levenservaring respect en vertrouwen op. Ouderen werden als wijs gezien en hadden vaak meerdere belangrijke taken in de maatschappij. Nog wat langer geleden waren mensen met levenservaring zelfs de belangrijkste personen in de gemeenschappen. Ambacht, kennis en wijsheid werden volop overgedragen, tot aan de laatste levensadem toe. Vooral in moderne samenlevingen is hen die rol beetje bij beetje ontnomen. In bepaalde culturen hebben zij die rol gelukkig nog steeds.

Het gebrek aan respect heeft te maken met de ‘geld-boven-mensen’-cultuur van de westerse maatschappij. Je telt vooral mee als je geld verdient. Ouderen worden dan als ‘duur’ beschouwd en als overbodig gezien: ze produceren niets van waarde. Partij voor Mens en Spirit ziet waarde echter als iets anders dan geldwaarde of productwaarde. Allereerst moeten we ons realiseren dat geld ‘alleen maar’ een afspraak is. De economie dient ervoor om elkaar te voorzien van zaken die een bepaalde waarde hebben en een behoefte vervullen. Maar er zijn vele waarden en behoeften die niet te koop zijn en ook niet in geld uit te drukken zijn.

Er wordt ook vaak gedaan alsof mensen na hun pensioen achter de geraniums gaan zitten. Het tegendeel is waar. Veel ouderen vervullen bestuurlijke functies en zetten zich in als vrijwilliger. Als we hun bijdrage dan toch in geld willen berekenen en ons afvragen wat hun inzet waard zou zijn, dat blijkt die bijdrage een economisch belangrijke factor. Hoeveel meer zou de samenleving financieel moeten opbrengen als mantelzorg en burenzorg verdwijnen? Hoewel vrijwilligerswerk onbetaalbaar is, heeft de Zonnebloem de Erasmus Universiteit in 2009 gevraagd de economische waarde van vrijwilligerswerk te berekenen. Drie verschillende benaderingen zijn mogelijk om vrijwilligerswerk in geld te waarderen:

  • Bij de vervangingswaarde wordt gekeken naar wat de organisatie zou moeten betalen als de vrijwilligers beroepskrachten zouden zijn.
  • De investeringswaarde is wat de vrijwilliger had kunnen verdienen als hij zijn eigen betaald werk verricht had.
  • Bij de marktwaarde gaat het erom hoeveel de klant bereid zou zijn te betalen.

Als deze drie methoden worden toegepast op de 4,2 miljoen uren vrijwilligerswerk die de Zonnebloemvrijwilligers per jaar verrichten, komen daar bedragen uit die variëren van 21,5 miljoen euro (uitgaande van een vergoeding voor informeel werk van € 5,- per uur) tot 87 miljoen euro (uitgaande van de marktwaarde van de diensten). Daarbij is nog geen rekening gehouden met de economische effecten van het zich ontwikkelen van de vrijwilligers, de gezondheidswinst voor de doelgroep en de economische waarde van het onderhouden van sociaal kapitaal en vertrouwen.  Hoewel het voor MenS niet slechts om geld gaat, is een onderzoek als dit een opsteker voor alle ouderen. Het laat zien hoe veel belangrijk werk zij doen voor hun omgeving. Laten we dankbaar zijn!

Over de centjes voor later, Partij voor Mens en Spirit ziet heil in een flexibel pensioen, waarmee ouderen een eigen AOW/pensioen combinatie kunnen samenstellen. Naar behoefte kan deeltijdwerk hier onderdeel van zijn.

Meer lezen over dit onderwerp en hoe MenS denkt e.e.a. te kunnen realiseren? Lees dan verder in onderstaande paragrafen uit het verkiezingsprogramma.
6.1 Garantie-inkomen voor ouderen
6.3 Ouderen niet langer te duur
17.3 Betere voorzieningen waardoor jongeren en ouderen samenleven

Lea Manders, kandidaat Tweede Kamer-verkiezingen voor Partij voor Mens en Spirit, lijsttrekker.

Posted in: Economie

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.