Door 22 februari 2013 0 Comments

OPLOSSING SCHULDENCRISIS: geld naar burgers, niet naar banken

Wereldwijd worden we geconfronteerd met de gevolgen (symptomen) van het huidige verwoestende financieel economische systeem zoals de schuldencrisis, de bankencrisis en valuta crises. Deze leiden vervolgens tot humanitaire crises zoals we zien in Griekenland en Spanje met ongekende werkloosheid en menselijk leed. In Nederland ervaren we dit aan den lijve door recente nationalisatie van SNS in combinatie met de bezuinigingsmantra van de regeringscoalitie van de VVD en PvdA en beoogde bezuinigingen. Dit gaat ten koste van mensen die zich daar niet tegen kunnen verweren. Alles wat nog van waarde is, blijkt weerloos tegen deze bezuinigingsdrift. Helaas worden verbeteringen alleen op papier gerealiseerd. In de praktijk maakt het de mensen, de economie en onze samenleving alleen maar zwakker in plaats van sterker, alle verkiezingsretoriek ten spijt. Er moet iets gebeuren om dit afbraakproces te stoppen. Het is tijd voor een doorbraak. Doorbraken zijn  abrupt en fundamenteel. De doorbraak die MenS kiest is GELD NAAR BURGERS, NIET NAAR BANKEN omdat dit laatste de oorzaken niet oplost. In het kort betekent dit een eenmalige kapitaalinjectie van door de centrale bank gecreëerd geld voor aflossing van schulden door burgers en extra vermogen voor burgers die schuldenvrij zijn ten behoeve van investeringen in werk, gezondheid en duurzame doelen.

Geen enkele zittende politieke partij overweegt deze oplossing die dichterbij is dan u denkt. Daar gaat MenS verandering in brengen. ‘Geld naar burgers, niet naar banken’ is een oplossing die ten goede komt aan alle mensen. Een oplossing die, in combinatie met onze andere voorstellen, een gezond financieel economisch systeem introduceert. Dit gezonde financiële systeem is de basis voor de gezondmaking c.q. het maatschappelijk ondersteunend laten functioneren van :
– economie (circulair) met lage werkloosheid
– voedselvoorziening (biologisch, zonder additieven etc)
– watervoorziening
– onderwijs (afgestemd op leerling/student)
– woningbouw (duurzaam) en -markt
– energievoorziening (duurzaam en lokaal)
– handel (fair trade)
– mensen in alle levensfasen (focus op gezondheid en individuele keuzevrijheid hoe dit te bereiken i.p.v. zorg)

Het plan van MenS is mede geïnspireerd door het werk van Ad Broere, auteur van ‘Een Menselijke Economie’, ‘Ending the Global Casino’ en ‘Geld komt uit het niets’ en dat van de Australische econoom prof. Steve Keen, auteur van onder andere ‘Debunking Economics’. Keen was één van de weinige economen, die al in 2005 voorzag dat de financiële crisis onvermijdelijk zou toeslaan. Om draagvlak te genereren voor deze fundamenteel andere aanpak om de schuldencrisis echt op te lossen zal MenS overal in het land bijeenkomsten organiseren met een inleiding verzorgd door Ad Broere. MenS verwacht dat de dialoog over wat in jargon genoemd wordt de ‘bailout’ van burgers zoveel draagvlak zal creëren dat het plan van MenS in de volgende regeringsperiode daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De data voor de bijeenkomsten wordt gepubliceerd in de MenS-agenda. Aanmelden kan alvast via: secretaris@mensenspirit.nl

Posted in: Economie

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.