Door 3 juni 2013 1 Comments

Open brief aan Minister Schippers: Kostenbesparing in de Zorg

Mevrouw de Minister,

Naar aanleiding van uw uitnodiging aan de Nederlandse samenleving om met ideeën te komen voor kostenbesparingen in de zorg richten wij ons graag tot u middels deze OPEN BRIEF. Onze visie op de zorg is gebaseerd op ervaringen van onze leden, onderzoek naar oorzaken van ziekte, gezondheid, en stijging van zorgkosten binnen het huidige systeem, en onderzoeksresultaten van complementair werkende artsen.

Naar onze stellige overtuiging ligt de nadruk in het huidige systeem te veel op symptoombestrijding in plaats van op gezondheidsbevordering en preventie. De ervaring leert inmiddels dat de gangbare benadering de continue stijging van de kosten voor gezondheidszorg niet tot stilstand kan brengen, laat staan kan doen omkeren. Een kentering in het denken of de visie op de zorg is dus geboden.

Het individu is de belangrijkste bepalende factor voor de eigen gezondheid. Dat betekent dat niet het aanbod maar de individuele mens als uitgangspunt genomen moet worden. Deze visie wordt gedeeld door een snel groeiende groep bewuste Nederlanders die niet uit de voeten kan met het huidige aanbodgestuurde beleid. Ruimte bieden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid is van cruciaal belang. Dat betekent ook dat er vrij gekozen moet kunnen worden tussen bijvoorbeeld reguliere, integrale, complementaire en alternatieve behandelingen in overeenstemming met het waardepatroon en bewustzijn van de individuele burger.

Lees hier de volledige brief.

Posted in: Gezondheid

1 Comment on "Open brief aan Minister Schippers: Kostenbesparing in de Zorg"

Trackback | Comments RSS Feed

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.