Onze speerpunten!

SPEERPUNTEN
VOLGENS ONZE LEDEN:

 

1. Gezondheidszorg.
Een gezond MenS is een blij MenS.

 • Het creëren van een nationaal zorgsysteem, zonder marktwerking, het eigen risico afschaffen.
 • Gezonde voeding stimuleren, bewerkt voedsel alleen toe te staan als er geen schadelijke bijwerkingen op mens en dier zijn.
 • Meer en onafhankelijk onderzoek doen naar de (schadelijke) gevolgen en gebruik van vaccinaties en straling.
 • De samenwerking en uitwisseling tussen reguliere en alternatieve geneeskunde verbeteren.
 • Vrije keuze van heelmethoden en middelen stimuleren.
 • Uitbannen van de bureaucratie in de zorg, minder formulieren en meer zorg.
 • Ook in de zorg meer geld voor alle zorgverleners, dus betere verdeling over alle lagen.

2. Financiën.
Welzijn gaat boven winst!

 • Banken terug in eigen handen nemen.
 • Het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen en bij geen werk indien mogelijk een zinvolle bijdrage aan de maatschappij.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid (naast de euro) (her)invoeren van de gulden/florijn.
 • Belastingen op de basisbehoefte van de mens zoals voedsel, huisvesting en energie verlagen.
 • Bonussen omzetten als schenkingen aan goede doelen.
 • Het verder begrenzen (solidariteitsheffing) van topsalarissen.

3. Onderwijs.
Jong geleerd, oud gedaan.

 • Het onderwijs beter afstemmen op de ontwikkeling van het kind van nu, o.a. nieuwetijdskinderen.
 • Het les- en collegegeld afschaffen, gratis onderwijs voor iedereen.
 • Marktwerking uit het onderwijs halen.

4. Europese Unie.
Samen kom je verder.

 • Meer samenwerking naar een democratisch Europa, meer autonomie voor de landen.
 • EU-ambtenaarschap wordt een baan vanuit het hart, tegen een normaal salaris.

5. Milieu en leefomgeving.
Betere zorg voor moeder aarde.

 • Wonen, werken en recreëren zoveel mogelijk samenbrengen.
 • Actief beleid op efficiënter (auto)verkeersbewegingen, beter benutten van bestaande infrastructuur.
 • Afbouwen van de bio-industrie en het bevorderen van biologische landbouw.

6. Energie.
Duurzame energie, wel zo fijn.

 • Duurzame en lokale energieopwekking stimuleren, de oude vervuilende geleidelijk afbouwen.
 • Afgeschermde patenten met betrekking tot nieuwe energie en mogelijkheden van nieuwe energieopwekking beter benutten.
 • Duurzamer en energieneutraler bouwen verder stimuleren.
 • Leven off the grid mogelijk maken.

7. Werk en overheid.
Voor en door burgers.

 • Flexibele AOW leeftijd en betere pensioenregelingen.
 • Een dienende en transparante overheid met meer referenda en andere vormen van (directe) inspraak.
 • Een overheid welke zorgt voor het beschermen van de privacy van haar burgers.

8. Dierenwelzijn.
Een dier is net als wij bewoner van deze aarde.

 • Minder vleesconsumptie, minder dierenleed.
 • Betere bescherming van de rechten van het dier.

9. Veiligheid.
Ordehandhaving met menselijke waardes.

 • (Jonge) criminelen sneller en beter begeleiden.
 • Maatwerk en preventie in verlaging van de criminaliteit: aandacht voor daders en slachtoffers vanuit helende intentie.
 • De menselijke waardes weer terug brengen bij ordehandhavers.