Door 27 augustus 2012

Moeten overheid en volksvertegenwoordiging kleiner?

Door Lea Manders

Het is een hele populaire uitspraak om te beweren dat de overheid kleiner moet, want die ambtenaren zijn toch maar dure nietsnutten. En ook roept men graag dat we die politiek eigenlijk niet nodig hebben, dus we kunnen het best af met minder volksvertegenwoordigers. Dat zijn toch maar zakkenvullers…

Weg met de uitzuigers?
Het ‘bekt’ zo lekker en maakt het leven heerlijk simpel: weg met die uitzuigers! Maar ja, die ambtenaren zijn toch ook mensen, die gewoon graag hun baan behouden? En wordt de democratie er beter op als we geen volksvertegenwoordigers meer hebben? Toch kan ik bovengenoemde hartenkreten wel begrijpen, want zowel overheid als politiek lijken ‘losgezongen’ van dat wat de gemiddelde mens denkt, voelt en wil. Deze met onze belastingcenten gefinancierde organen lijken vooral hun eigen gang te gaan en het idee te hebben dat wij er voor hen zijn in plaats van andersom. En als dat zo blijft, ja dan kan men ze maar beter stevig inperken, want deze instituties hebben dan niets meer te maken met datgene wat wij als volk wensen. Maar is dat de oplossing?

Zwakke democratie – op weg naar de gemeenschapsdienst
Vanuit Partij voor Mens en Spirit vinden we dat de democratie in Nederland bijzonder zwak is en dat we met zijn allen eraan moeten werken om – waar mogelijk- burgers zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun leven en leefomgeving. Daarmee bedoelen wij niet dat we willen bezuinigen op voorzieningen, maar dat we rechtstreekse inspraak en sturingsinstrumenten geven aan burgers, gemeenschappen en wijken. We gaan ervan uit dat mensen zelf uitstekend kunnen bepalen wat goed voor hen is, maar daarbij overheid en de daarbij behorende deskundige ambtenaren als partner aan hun zijde krijgen. Daarom dopen we de overheid (topdown) om tot gemeenschapdienst (bottom up).

Het verminderen van onze vertegenwoordigers is een wonderlijk voorstel. Het aantal van 150 Tweede Kamerleden is ergens in de vijftiger jaren vastgesteld. Toen leefden we met veel en veel minder mensen in dit land. In verhouding tot andere landen hebben we juist weinig parlementariërs. En ja, ze doen het niet zo goed, want ze lijken vaak vooral hun eigen partij te vertegenwoordigen in plaats van het volk. Maar dat kan geen reden zijn om maar over te gaan tot minder vertegenwoordigers.

Kiezen per onderwerp – samen het regeringsakkoord schrijven
Het kiessysteem dient ingrijpend aangepast te worden. We kunnen nu maar één stem uitbrengen, terwijl we het vaak maar deels met het partijprogramma eens zijn. MenS wil het naast die ene stem mogelijk maken ook per onderwerp te stemmen, dus voor economie stem je op partij a, voor zorg op partij b, en voor onderwijs op partij c. Hiermee schrijven we samen het regeringsakkoord en moeten alle partijen samenwerken om het gewenste programma zo goed mogelijk uit te gaan voeren. Dat is pas ware democratie! En dan worden politici volksvertegenwoordigers in plaats van het gericht zijn op het uitvoeren van hun eigen bestuurlijke hobby!

Posted in: Democratisering

Comments are closed.