Door 17 juli 2014 2 Comments

MenS over schaliegas.

946508_550696701640603_1831813317_nBeste MenS-leden,

Een aantal MenSwerkers houdt zich al langere tijd bezig met het vraagstuk hoe om te gaan met plannen van de regering om te boren naar schaliegas. Zij hebben namens MenS gebruik gemaakt van de inspraakprocedure op de “concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas” met deadline van 9 juli 2014. Er is een zienswijze opgesteld en ondertekend door de opstellers. Graag stel ik u hiervan op de hoogte en verwijs ik u naar de inhoud van onze: zienswijze schaliegas MenS


Erika Mauritz 

2 Comments on "MenS over schaliegas."

Trackback | Comments RSS Feed

Inbound Links

  1. Nieuwsbrief juli 2014 - Partij voor Mens en Spirit : Partij voor Mens en Spirit | 25 juli 2014
  2. Schaliegas: onveilig en onnodig - Partij voor Mens en Spirit : Partij voor Mens en Spirit | 16 januari 2015

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.