lid worden van Mens en Spirit

Mens en Spirit heeft (begin 2017) ruim 830 leden. De meeste leden steunen ons met name financieel. Zonder hen, en u, zouden we drukkosten van foldermateriaal en ook de hoge borgsommen aan de Kiesraad ( € 11250,- ) niet kunnen opbrengen!  Veel leden zijn ook actief binnen de Partij met bijvoorbeeld: administratie, promotie en visie-vorming of deelname aan ledenvergaderingen. Niemand van ons krijgt betaald voor zijn inspanningen.

U kunt zich, al naar gelang uw voorkeur, bij MenS aanmelden als lid:

Optie 1. Via ons Online formulier (klik hier)  De contributie is voor het jaar  2017 gesteld op 0(nul) euro omdat we geen   barrières willen neerzetten om MenS lid te worden.

Wilt u een vrijwillige bijdrage doneren  dan kan dat door deze bijdrage te storten op ons bankrekening nummer: NL08 TRIO 0212 2698 44 , Partij voor Mens en Spirit o.v.v.:  “vrijwillige bijdrage 2017, postcode en huisnummer “.

2.Liever schriftelijk, bellen of e-mailen? Maak het bedrag aan ons over, zoals boven beschreven, en geef uw naam en contactgegevens aan ons door:

Partij voor Mens en Spirit
Secretariaat
Zandweg 8
1934 BJ Egmond aan den Hoef
072-507 1151

ledenadministratie@mensenspirit.nl

 

 

 

Reguliere contributie per kalenderjaar.(weer vanaf 2018)
De hoogte van de contributie is naar eigen inzicht.
Als minimaal €40 per jaar met een wettelijk minimum van €12

Minder dan 12 kan ook, neemt u daartoe contact op met penningmeester@mensenspirit.nl of secretariaat: 072 507 1151.
In het jaar van lid worden mag u altijd zelf beslissen hoeveel u betaalt, en als het kalenderjaar al bijna om is kan het handig zijn om voor twee jaar ineens te betalen.
Vermeldt u graag duidelijk het jaartal en het woord “contributie” in uw betaling, en ook graag uw postcode en huisnummer.
Op die manier kunnen onze vrijwilligers de ontvangen betalingen het snelst administratief verwerken.

foto MenS 2014 verkiezingsbord met lijsttrekker-met 3 motto's MenS-25