Door 24 augustus 2012

Langstudeerboete – een politiek drama…

Door Lea Manders

Het is bijzonder om te zien hoe de komende verkiezingen partijen verleiden om terug te komen op  impopulaire maatregelen, zoals de langstudeerboete. Dat leidde tot een tenenkrommende draaierij van de meerderheid van de Tweede Kamer. “Het zijn net kleine kinderen die alleen maar met de eigen knikkers willen spelen”, zegt Thijs van Reekum, voorzitter van studentenorganisatie ISO in een reactie op de uitkomst van het debat. “De Kamer als geheel heeft gefaald”, vindt hij. “Het is echt belachelijk wat hier gebeurde”, voegt Jan Boers, voorzitter van de LKvV eraan toe.

Partij voor Mens en Spirit is helemaal niet voor deze boete geweest, omdat jonge mensen in een complexe maatschappij, meestal zonder enige begeleiding, belangrijke levensbeslissingen moeten nemen over hun studie. Dat gaat vaak fout en dat is niet vreemd. Op scholen krijgen jonge mensen niets dat je helpt jezelf beter te leren kennen en daardoor beter te kunnen kiezen. Het zou gewoon moeten zijn dat we jongeren meer leren begrijpen waar hun echte talenten liggen, alvorens zij die belangrijke keuze maken.

Toch kunnen we ook niet eindeloos geld uitgeven in deze tijd. Daarom wil MenS na een jaar extra uitloop, dat studenten wel colleges tegen de normale prijs kunnen volgen maar geen studiefinanciering meer krijgen. Dus geen boete, maar wel de uitdaging om meer op eigen benen te gaan staan. Daar staat tegenover dat de leeftijdgrens van 28 jaar voor een eerste studiebeurs vervalt. We willen een leven lang kunnen leren en hoe vaak komt men niet tot andere keuzes en inzichten als men ouder wordt? En misschien wordt het dan aantrekkelijk om jonger met kinderen te beginnen, als je later toch alsnog een studie kan aanvangen.

Posted in: Onderwijs

Comments are closed.