Door 12 september 2012 0 Comments

Kunst en cultuur maken de mens

Cultuur is datgene waardoor de mens verschilt van het dier. Het scheppende individuele en creatieve vermogen van de mens drukt zich uit in culturele uitingen. Vaak is het ook de cultuur die resteert wanneer een volk is uitgestorven en aanleiding geeft tot veel bewondering en interesse. Cultuur is dus een zaak van en voor iedereen!

De Nederlandse cultuur vinden we voor een deel terug in de rijke historie van ons land en de daarbij behorende steden en prachtige oude panden. Het behoud van dit erfgoed, van deze kenmerken van een rijke historie is belangrijk voor Partij voor Mens en Spirit, mede gezien de grote aantrekkingskracht en inspiratie die dit oplevert voor mensen uit alle rangen, standen en andere landen. Dit staat in groot contrast tegenover veel uitingen van de moderne architectuur en stedenbouw, die vaak een vervreemdend effect uitoefenen op mensen. Veel historische panden werden vervangen door hoge stalen en glazen kantoren, die nu steeds vaker leeg blijven staan. Partij voor Mens en Spirit wil in bouwen, werken en wonen vooral de menselijke maat zien en tevens een vormgeving waarbij mensen zich thuis voelen.

Cultuur is iets dat ieder in zijn eigen omgeving moet kunnen hebben, maar vaak worden kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst die bijna niemand mooi vindt. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zelf met elkaar uitmaken wat zij mooi vinden en geplaatst willen hebben, in plaats van gespecialiseerde commissies zonder betrokken bewoners.

Partij voor Mens en Spirit wil vooral geld uitgeven aan cultuurvoorzieningen voor de mensen zelf, zoals aan bibliotheken, cursuscentra en cultuurmogelijkheden op scholen. Bibliotheken blijven belangrijk, vooral voor schoolgaande kinderen. Bij hen mogen de bibliotheken ook meer het accent gaan leggen, gezien het feit dat er minder boeken gelezen worden vanwege het internet. Daarbij mag zwaar meewegen in hoeverre een voorziening ook bijdraagt aan de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel.

Kunst is een individuele activiteit en biedt inspiratie om het authentieke en menselijke uit te drukken. Kunst sluit tevens aan bij een natuurlijke behoefte van ieder kind. Elk kind tekent, zingt en speelt. Het is belangrijk dat scholen deze unieke kwaliteiten helpen ontwikkelen en/of kunstzinnige vaardigheden aanleren om het kind te helpen zich meer bewust te worden van zichzelf, de eigen talenten en de schoonheid van het leven.

Toch is kunst soms ook modieus geworden en steeds verder af komen te staan van ‘de gewone man en vrouw’.  Enerzijds is het goed als we kunst de (financiële) mogelijkheden bieden om inspiratie te bieden tot eigen en authentieke ontwikkeling. Anderzijds is kunst soms meer het vertellen over een concept geworden, dan het creëren van iets dat raakt. Als het gaat over de besteding van gemeeschapsgelden wil MenS graag een brede discussie over kunst en cultuur faciliteren, waardoor we gezamenlijk keuzes kunnen maken en vragen kunnen beantwoorden als:

  • Wat betekenen kunst en cultuur voor mensen en welke plaats hebben en krijgen zij in onze samenleving?
  • Wat hebben we (in tijden van crisis) over voor kunst en hoe vinden we een financiële balans tussen kunst en andere noden. Hoe kunnen we zaken creatief combineren? Zo zijn wij ervan overtuigd dat kunstenaars een belangrijke rol kunnen spelen bij het inrichten van ruimten waar zieke mensen herstellen of afscheid nemen van het leven.
  • Hoe kunnen wij de kunstzinnige kwaliteiten van mensen beter ontwikkelen, mede om een harmonieuzere balans tussen hoofd en hart te bevorderen in deze vaak rationeel gerichte cultuur?
  • Wat is het ons waard om orkesten en kunstvoorzieningen in stand te houden?

Los hiervan stellen wij voor:

  • BTW op kunst- en cultuurproducten & diensten naar 6%.
  • Gemeenten krijgen de opdracht jaarlijks een ton van hun cultuurgelden te besteden aan lokale initiatieven die door of met de bevolking worden ingediend.
  • Bibliotheken werken sterk samen met scholen en hoeven geen onbeperkt aanbod meer aan te bieden voor iedereen. De meeste lezers zijn scholieren en ouderen.
  • Menselijke architectuur wordt gestimuleerd.
  • Bewoners bepalen wat zij mooi vinden en kiezen zelf kunstwerken in hun buurt.

Noot: Door de vervroegde verkiezingen heeft MenS niet de mogelijkheid gehad een uitgebreide kunstparagraaf te schrijven.

Posted in: Uncategorized

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.