Door 21 september 2014 1 Comments

Klimaatmars 21 september 2014 – geld heeft zijn eigen logica

column

vredesduif

Vandaag laten duizenden mensen wereldwijd hun stem klinken om nu eindelijk eens serieus het CO2-roer om te gooien. Niet dat er sinds Rio de Janeiro en Kyoto 1992-1997 helemaal niks is gebeurd, integendeel. Er zijn tal van klimaatmaatregelen genomen. Maar al met al is het effect, hoe heilzaam ook, marginaal vergeleken bij de economische machine genaamd neoliberale vrije markt die men toestaat om ongetemd en onbeteugeld in een steeds hoger tempo: regimes omver te werpen, grondstoffen uit te putten, lucht, water, bodem en voedsel te vervuilen, mensen werkloos te maken of te reduceren tot loonslaaf in een kille burocratie en de habitat voor plant en dier te vernietigen. MenS kiest voor een heel andere benadering. Geld is geen productiefactor. Geld is een middel. De regels ervan zijn door mensen bedacht. Deze wereld is het effect van die regels. Als geld niet uitgevonden zou zijn, zouden mensen niet harte-loos beslissingen nemen volgens de logica van het geld. Dus als we ons indenken hoe een ideale, harmonieuze samenleving zonder geld eruit had gezien, dan kunnen we bedenken aan wat voor regels een geldsysteem zou moeten voldoen om een hartelijke samenleving te scheppen die VANZELFSPREKEND voorkomt dat er zoveel CO2 wordt uitgestoten dat de lucht ongeschikt wordt voor inademen, waarop de planeet haar zelf-regulerende mechanismen van klimaatverandering moet inschakelen om zich te ontdoen van een in onbalans geraakt zoogdier: homo sapiens sapiens.
We kunnen kiezen: onszelf onder water zetten binnen 200 jaar, of onszelf veranderen. Samen.

–Micha Kuiper 21-9-2014

1 Comment on "Klimaatmars 21 september 2014 – geld heeft zijn eigen logica"

Trackback | Comments RSS Feed

  1. admin schreef:

    update

    In New York City zijn 21/9 honderdduizenden mensen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Volgens de organisatie van de mars waren het 300.000 mensen. –NRC

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.