HR en Statuten

Statuten (PDF) (Zie ook deze inhoudsopgave.)

Huishoudelijk Reglement (HR)

Bovenstaand zijn onze formele regels. Die staan echter niet stil. Vlak na de verkiezingen 2012 is MenS gaan experimenteren met paragraaf 2 van ons partijprogramma: samen met iedereen op gelijkwaardige basis besturen.

In april 2013 heeft het bestuur een sociocratisch model ingevoerd via de Algemene Ledenvergadering.

In juni 2014 is dit sociocratisch model verder verfijnd, in afwijking van de sociocratie voor bedrijven, naar een model met een volledig vlakke structuur. Dit wordt voortdurend bijgesteld op basis van onze ervaringen. Het is even wennen, maar het geeft enorme effecten en lijkt ook toepasbaar in de maatschappij en in de politiek.

Intro van 1 bladzijde.

Tijdelijk Huishoudelijk Reglement – dit document is aanvullend door het bestuur vastgesteld. Het vervangt nu nog niet het formele HR, maar nadat de regels van het THHR stabiliseren kunnen deze twee op een later moment formeel geïntegreerd gaan worden.

Handboek MenS methode – een versie hiervan is gepresenteerd op de ledenvergadering van 31 januari 2015 (versie 0.2)