Historie

Partij voor Mens en Spirit werd op 11 maart 2008 opgericht door Lea Manders. Lea (oud-voorzitter) heeft de naam Partij voor Mens en Spirit bedacht toen zij in november 2006 in India was en daar een verslag van de landelijke verkiezingen op de televisie zag. Het gevoel dat er niets wezenlijks zou veranderen stelde haar teleur, maar inspireerde haar tevens. Dit gevoel leidde een aantal maanden later tot de oprichting van Partij voor Mens en Spirit.

Een belangrijke inspiratiebron voor oprichting van de partij was ook het besef dat inmiddels 26% van de Nederlanders ‘ongebonden spiritueel is’, zoals bleek uit het WRR onderzoek ‘Geloven in het publieke domein’ uit 2006. Spiritualiteit wordt steeds belangrijker voor een steeds groter wordende groep. Steeds meer mensen denken ‘anders’. Zij willen een betere balans tussen verstand en gevoel en verlangen naar een samenleving waarbinnen menselijkheid belangrijker is dan commercie. Steeds meer mensen hebben een ander mens- en wereldbeeld. Deze grote groep ziet weinig van hun denkbeelden terug in de huidige politiek.

Partij voor Mens en Spirit komt met een nieuwe politiek insteek voor een nieuwe mens en een nieuwe samenleving. Politiek vanuit het hart, waardoor menselijkheid en verbondenheid centraal komen te staan.

Partij voor Mens en Spirit is opgericht in maart 2008 en heeft in juni 2010 aan de vervroegde verkiezingen mee gedaan. Er zijn 26.196 stemmen gehaald, 0,3 procent. Dit is een geweldig resultaat in een zo korte campagnetijd. Onze ledenaantal is in enkele maanden verviervoudigd. Vanuit deze bemoedigende basis zijn wij bezig met het verder uitbouwen van de partij, met ‘spirit’ ofwel vanuit inspiratie en positieve kracht. Ons netwerk en onze achterban is sinds 2010 enorm gegroeid en groeit gestaag door! In september 2012 heeft de partij wederom met de landelijke verkiezingen meegedaan. De behaalde resultaten 18.310, een kleine 0.2 procent. Dit was teleurstellend en Lea Mander besloot om haar partijvoorzitterschap neer te leggen. Sinds dien is de partij volledig bezig met de transitie van een nieuwe samenleving te vertalen en te leven.

Visionairen en oprichters
Lea Manders
Hanneke Bijl
Zubin Westrik

Mooi interview uit die tijd over de oprichting.

Partijvoorzitters
Lea Manders`                       11 – 03 – 2008 — 01 – 10 – 2012
Roelof Timmer                      01 – 10 – 2012  — 21 – 04 – 2013  vice-voorzitter
Leo Sonneveld                      21 – 04 – 2013 — 29 – 06 – 2014
Erika Mauritz                        29 – 06 – 2014 — 10 – 09 – 2016
Barend Lambrechtsen         10 – 09 – 2016 — heden