Milieu, natuur en voedselvoorziening

Voedselbos Arnhem … Veren. Vrede en Recht interviewt  Ecovrede

Voedselbos Arnhem … Veren. Vrede en Recht interviewt Ecovrede

Door 1 februari 2017 0 Comments Lees meer
Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Urgenda wint klimaatzaak Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties […]

Door 25 juni 2015 0 Comments Lees meer
MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS Gelderland tekent vandaag het Gelders Energieakkoord. Dit is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van Maarten Visschers (Gelderse Natuur- en Milieufederatie) onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tbv dit Energieakkoord van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Veel van de partners hebben bijgedragen aan tekstvoorstellen, inhoudelijke discussie en redactie.

Door 17 maart 2015 0 Comments Lees meer
Schaliegas: onveilig en onnodig

Schaliegas: onveilig en onnodig

door Anna van der Heijden Risico’s en nadelen van schaliegaswinning Schaliegas kan niet veilig worden gewonnen. Het leidt bijna altijd tot vervuiling van bodem en ons grond- en dus drinkwater. Daarbij komt dat de langdurige effecten op het grondwater nog maar nauwelijks zijn onderzocht; er is nog nooit een hydrologische studie gedaan naar het effect […]

Door 10 januari 2015 0 Comments Lees meer
Klimaatmars 21 september 2014 – geld heeft zijn eigen logica

Klimaatmars 21 september 2014 – geld heeft zijn eigen logica

column Vandaag laten duizenden mensen wereldwijd hun stem klinken om nu eindelijk eens serieus het CO2-roer om te gooien. Niet dat er sinds Rio de Janeiro en Kyoto 1992-1997 helemaal niks is gebeurd, integendeel. Er zijn tal van klimaatmaatregelen genomen. Maar al met al is het effect, hoe heilzaam ook, marginaal vergeleken bij de economische […]

Door 21 september 2014 1 Comments Lees meer
MenS over schaliegas.

MenS over schaliegas.

Beste MenS-leden, Een aantal MenSwerkers houdt zich al langere tijd bezig met het vraagstuk hoe om te gaan met plannen van de regering om te boren naar schaliegas. Zij hebben namens MenS gebruik gemaakt van de inspraakprocedure op de “concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas” met deadline van 9 juli 2014. Er is een zienswijze opgesteld en ondertekend door de opstellers. Graag […]

Door 17 juli 2014 2 Comments Lees meer
Energie: een mens- en milieuwaardige voorziening

Energie: een mens- en milieuwaardige voorziening

door Anna van der Heijden, kandidaat nr 17 TK2012 voor MenS Energie, met name elektriciteit is essentieel voor een bloeiende, moderne samenleving. Een leven zonder elektriciteit is haast onvoorstelbaar. Een zekere energievoorziening ligt aan de basis van een veilige maatschappij. Met name een stabiele economie, de voortdurende handel tussen mensen in goederen en diensten – […]

Door 28 augustus 2012 Lees meer