Gezondheid

Opvang WiFi-vluchtelingen ?

Opvang WiFi-vluchtelingen ?

MenS steunt stralingsvluchtelingen In de media wordt uitgebreid aandacht besteed aan vluchtelingen die Nederland binnenkomen, maar er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan het feit dat er steeds meer burgers in Nederland als vluchteling in hun eigen land leven. Deze volwassenen en kinderen zijn ziek geworden door elektromagnetische straling en zijn wanhopig op zoek naar stralingsarme […]

Door 27 oktober 2015 0 Comments Lees meer
Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Dinsdag 28 april 2015 is de petitie voor het Behoud van witte (stralingsarme) zones aangeboden aan de vaste commissie voor Economische Zaken. Naast vertegenwoordigers van de commissie; de vervangend griffier Jos Thomassen en de ondervoorzitter Ingrid De Caluwé waren er diverse geïnteresseerde Kamerleden aanwezig. v.l.n.r. Jan Geelhoed (namens zijn vrouw, die vanwege de stralingsbelasting in […]

Door 29 april 2015 0 Comments Lees meer
¿Ontwijkt overheid dialoog MenS over Stralingsvraagstuk?

¿Ontwijkt overheid dialoog MenS over Stralingsvraagstuk?

Update 5 maart 2015 – het tweede antwoord van het Ministerie is binnen bij MenS. Te vinden helemaal onderaan dit artikel. 30 november 2014 – Ministerie geeft antwoord. Lees deze brief aan MenS hier. Partij voor Mens en Spirit is niet tevreden met het antwoord en bezint zich op verdere handelingen.   ALARA – oftewel […]

Door 5 maart 2015 2 Comments Lees meer
Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Stop-UMTS attendeerde ons, dat het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld van 17 dec. naar het volgend voorjaar dus er kan nog volop ondertekend worden. Zij hebben toestemming om voorafgaand aan het debat, misschien enkele dagen ervoor, de petitie persoonlijk aan te bieden. Slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Daarom hier nogmaals de link om te ondertekenen: Oproep voor […]

Door 9 januari 2015 0 Comments Lees meer
Steeds meer artsen ondertekenen de straling-brief van Mens en Spirit aan de minister

Steeds meer artsen ondertekenen de straling-brief van Mens en Spirit aan de minister

De originele brief verzonden op 29 oktober 2014 kunt u hier als PDF downloaden (onder constructie). Hieronder leest u de tekst van deze brief, en alle ondertekeningen tot op heden. Artsen die de brief willen mede-ondertekenen, kunnen zich vervoegen tot Alja Hoeksema: alja.hoeksema@mensenspirit.nl Het antwoord van de minister op deze brief vindt u via dit […]

Door 2 december 2014 Lees meer
Antwoord van de minister op onze ALARA brief

Antwoord van de minister op onze ALARA brief

Geachte mevrouw Hoeksema, Uw e-mail is door Informatie Rijksoverheid ter beantwoording doorgestuurd naar het ministerie van IenM. Hierbij geef ik u een reactie op uw e-mail. Uw brief van 29 oktober 2014 over het toepassen van het ALARA principe met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen (hierna EMV) heb ik ontvangen. U wijst er op dat de […]

Door 2 december 2014 2 Comments Lees meer
Noord-Hollands Dagblad: “politieke partij mengt zich in discussie rond umts”

Noord-Hollands Dagblad: “politieke partij mengt zich in discussie rond umts”

De Partij voor MenS en Spirit steunt het initiatief van bewoners in Egmond aan den Hoef die vinden dat het gemeentebesluit om een umts-mast te plaatsen in bewoond gebied moet worden teruggedraaid. Er is door Alja Hoeksema en Micha Kuiper van MenS een open brief geschreven naar de gemeente waarin wordt aangedrongen het voorzorgsprincipe te […]

Door 13 september 2013 0 Comments Lees meer
België neemt voorzorgsprincipe wel serieus

België neemt voorzorgsprincipe wel serieus

Onderstaand nieuwsbericht laat zien dat onze zuiderburen het voorzorgsprincipe wel serieus nemen: In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor gsm’s en smartphones gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer. Het verbod is een initiatief van de ministers Onkelinkx van […]

Door 2 september 2013 0 Comments Lees meer
Global March against Monsanto

Global March against Monsanto

Op 25 mei 2013 werd de Global March against Monsanto gehouden in ongeveer 400 steden wereldwijd Wat MenS betreft was dit een mars voor gezondheid van mens, dier, milieu en aarde. MenS was aanwezig bij de deze mars in Amsterdam, Bergschenhoek en Wageningen. Omdat een in het vooruitzicht gestelde speech in Wageningen op het laatste […]

Door 26 juni 2013 0 Comments Lees meer
Lezing: EMV en politieke verantwoordelijkheid

Lezing: EMV en politieke verantwoordelijkheid

Alja Hoeksema hield 25 mei 2013 een lezing tijdens De Nationale Stralingsdag, namens MenS, partij voor Mens en Spirit. Wij, als nieuwe politieke partij, willen graag onze bijdrage leveren door de verantwoordelijkheid van de politiek onder de loep te nemen. Onlangs heeft de regering voor een slordige 3 miljard euro nieuwe zendfrequenties verkocht voor het […]

Door 21 juni 2013 0 Comments Lees meer
Open brief aan Minister Schippers: Kostenbesparing in de Zorg

Open brief aan Minister Schippers: Kostenbesparing in de Zorg

Mevrouw de Minister, Naar aanleiding van uw uitnodiging aan de Nederlandse samenleving om met ideeën te komen voor kostenbesparingen in de zorg richten wij ons graag tot u middels deze OPEN BRIEF. Onze visie op de zorg is gebaseerd op ervaringen van onze leden, onderzoek naar oorzaken van ziekte, gezondheid, en stijging van zorgkosten binnen […]

Door 3 juni 2013 1 Comments Lees meer
ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

Partij voor Mens en Spirit (MenS) vindt het essentieel dat mensen veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun behandelwijze en middelen te kiezen. Dit geldt zowel voor reguliere als alternatieve zorg. Wij vinden daarom het persoonsgebonden budget een goede regeling, die we wel wat willen aanpassen: De patiënt mag zelf een behandelplan voorstellen. Het […]

Door 6 september 2012 0 Comments Lees meer
Stralende toekomst

Stralende toekomst

Een van de vele bellers naar MenS woont in een normale wijk in ‘s-Hertogenbosch. Ziek, al vele jaren. Door straling: hoogfrequent en laagfrequent. Na vele mislukte pogingen is er uiteindelijk een manier gevonden om het huis redelijk te beschermen tegen alle stralingsbronnen, de vele GSM/UMTS zendmasten, C2000 systeem, hoogspanningskabels, draadloze netwerken uit de straat. Zelf […]

Door 30 augustus 2012 2 Comments Lees meer
Open brief aan Minister Schippers en de Tweede Kamer

Open brief aan Minister Schippers en de Tweede Kamer

Datum: 20 juni 2012 BETREFT: VERBOD TOT HET MAKEN VAN ‘VALSE CLAIMS’ OP SUPPLEMENTEN EN NATUURMIDDELEN EN HET INVOEREN VAN BTW OP HET TOEPASSEN VAN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE GENEESWIJZEN DOOR ARTSEN Geachte Minister en Kamerleden Wij leven in een wondere wereld: – Ons voedsel bevat zeker 30 verschillende gifstoffen, die mogelijk onvruchtbaarheid, hersenschade et cetera veroorzaken. Dit […]

Door 23 augustus 2012 Lees meer