Bestuur

Bestuursleden
Barend Lambrechtsen – Voorzitter

Frans Hakkel

Thom van Welt

bestuur@mensenspirit.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram
Op dit moment (mrt. 2016) bevindt onze partij zich in het laatste deel van een groeifase als resultaat van een evaluatie van de verkiezingsuitslag 12-9-2012. Na een winter van introspectie in 8 themagroepen, is op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2013 besloten tot invoering van onderstaand organogram (het onderste). Dit betekent concreet dat we dit, waar nodig, nader uitwerken in de statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) om deze veranderingen ook juridisch te verankeren. De desbetreffende wijzigingen in de statuten en het HR zullen aan de Algemene Ledenvergadering nog worden voorgelegd om onze moderne werkwijze goed te verankeren. Het bovenste organogram d.d. 3-1-2016 geeft het beste de huidige praktijksituatie weer: alle kringen direct gekoppeld binnen de centrale kring, de centrale omhullende kring is de grondkring en deze bestaat uit de coördinatoren, de vertegenwoordigers, en de teamleden van de 7 taakgerichte kringen.

2016 01 03 Organogram

Ook de lokale afdelingen (Dieren, Eindhoven, Alkmaar, Den Haag, Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg, Utrecht)  … koppelen rechtstreeks aan de bovenstaande kringen: ofwel in de gespecialiseerde kring (1 van de 7) ofwel in de omhullende kring (de grondkring) en natuurlijk de ALV zelve wanneer het een partijprogramma of kandidatenlijst betreft voor een provinciale afdeling.  Omwille van de helderheid tekenen we de 400 gemeenten, 23 waterschappen, 12 provinciën, de deelraden en de EU niet in hierboven.