Author Archive: Webmaster

rss feed

Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Urgenda wint klimaatzaak Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties […]

Door 25 juni 2015 0 Comments Lees meer
Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Dinsdag 28 april 2015 is de petitie voor het Behoud van witte (stralingsarme) zones aangeboden aan de vaste commissie voor Economische Zaken. Naast vertegenwoordigers van de commissie; de vervangend griffier Jos Thomassen en de ondervoorzitter Ingrid De Caluwé waren er diverse geïnteresseerde Kamerleden aanwezig. v.l.n.r. Jan Geelhoed (namens zijn vrouw, die vanwege de stralingsbelasting in […]

Door 29 april 2015 0 Comments Lees meer
MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS Gelderland tekent vandaag het Gelders Energieakkoord. Dit is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van Maarten Visschers (Gelderse Natuur- en Milieufederatie) onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tbv dit Energieakkoord van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Veel van de partners hebben bijgedragen aan tekstvoorstellen, inhoudelijke discussie en redactie.

Door 17 maart 2015 0 Comments Lees meer
Gelderland Stemt 2015 – Mens en Spirit

Gelderland Stemt 2015 – Mens en Spirit

Door 15 maart 2015 0 Comments Lees meer
2015 waterschap hhnk – Lijst 9 Partij voor mens en spirit, Zeliha Basoglu

2015 waterschap hhnk – Lijst 9 Partij voor mens en spirit, Zeliha Basoglu

Door 15 maart 2015 0 Comments Lees meer
MenS wandelt haar eigen pad

MenS wandelt haar eigen pad

MenS wandelt haar eigen pad, in de voetsporen van de groten der Aarde Mahatma Gandhi, Martin Luther King jr., Marshall B. Rosenberg, Harcourt & Annelies Klinefelter, Yoram Mosenzon, Severn Suzuki, Vandana Shiva… Deze indrukwekkende personages hebben allen het pad van het geweldloze verzet gevolgd … de weg van het hart. MenS voegt nu een nieuwe […]

Door 14 maart 2015 0 Comments Lees meer
Ik hou van Gelderland

Ik hou van Gelderland

Golvend heuvelland en landschap van coulissen In het rivierenland groeit kostbaar fruit Bos en heide met al zijn belevenissen Het machtig hert burlt nog eens zijn oergeluid Gelderland, het land van iedereen Het statenland van alle partijen Van mens en dier in het algemeen Het land van groene landerijen

Door 6 maart 2015 0 Comments Lees meer
Materiaal voor de verkiezingen van 18 Maart 2015

Materiaal voor de verkiezingen van 18 Maart 2015

Provinciale Staten verkiezingen Jij kunt het verschil maken !  Wij worden blij en misschien jij ook wel, als je een een poster uitprint en voor je raam hangt. Wanneerin jouw gemeente MenS niet verkiesbaar is op 18 maart, kunnen we zo leden werven voor de toekomst. Het kabinet gaat misschien vallen nadat de volksvertegenwoordigers in […]

Door 1 maart 2015 0 Comments Lees meer
Schaliegas: onveilig en onnodig

Schaliegas: onveilig en onnodig

door Anna van der Heijden Risico’s en nadelen van schaliegaswinning Schaliegas kan niet veilig worden gewonnen. Het leidt bijna altijd tot vervuiling van bodem en ons grond- en dus drinkwater. Daarbij komt dat de langdurige effecten op het grondwater nog maar nauwelijks zijn onderzocht; er is nog nooit een hydrologische studie gedaan naar het effect […]

Door 10 januari 2015 0 Comments Lees meer
Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Stop-UMTS attendeerde ons, dat het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld van 17 dec. naar het volgend voorjaar dus er kan nog volop ondertekend worden. Zij hebben toestemming om voorafgaand aan het debat, misschien enkele dagen ervoor, de petitie persoonlijk aan te bieden. Slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Daarom hier nogmaals de link om te ondertekenen: Oproep voor […]

Door 9 januari 2015 0 Comments Lees meer
Jouw bijdrage bij aankomende verkiezingen gevraagd

Jouw bijdrage bij aankomende verkiezingen gevraagd

MenS heeft de intentie deel te nemen in een aantal provincies met de Provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen in maart 2015 Wil je hieraan een bijdrage leveren dan kan dit. Heel graag zelfs. Hierin willen wij een actief beleid voeren en dat betekent, dat we ook veel mensen nodig hebben in de provincie zoals kandidaten, posterplakkers, folderverspreiders, administratieteam en […]

Door 29 december 2014 0 Comments Lees meer
Antwoord van de minister op onze ALARA brief

Antwoord van de minister op onze ALARA brief

Geachte mevrouw Hoeksema, Uw e-mail is door Informatie Rijksoverheid ter beantwoording doorgestuurd naar het ministerie van IenM. Hierbij geef ik u een reactie op uw e-mail. Uw brief van 29 oktober 2014 over het toepassen van het ALARA principe met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen (hierna EMV) heb ik ontvangen. U wijst er op dat de […]

Door 2 december 2014 2 Comments Lees meer
Opinie: Israël-Palestina

Opinie: Israël-Palestina

De gewelddadige situatie in het midden oosten blijft onverminderd doorgaan, resoluties en VN uitspraken hebben niet mogen baten. Beide partijen reageren vanuit hun emotie: Israel uit angst dat de Arabische landen haar zullen verdrijven en de Palestijnen uit angst steeds meer in de verdrukking te komen. Beide partijen vinden dat ze in hun recht staan […]

Door 15 november 2014 0 Comments Lees meer
Verkiezingsdebat 8 november 2014 Graft De Rijp

Verkiezingsdebat 8 november 2014 Graft De Rijp

Door 11 november 2014 0 Comments Lees meer