Author Archive: MenS

rss feed

Author's Website →

OPLOSSING SCHULDENCRISIS: geld naar burgers, niet naar banken

OPLOSSING SCHULDENCRISIS: geld naar burgers, niet naar banken

Wereldwijd worden we geconfronteerd met de gevolgen (symptomen) van het huidige verwoestende financieel economische systeem zoals de schuldencrisis, de bankencrisis en valuta crises. Deze leiden vervolgens tot humanitaire crises zoals we zien in Griekenland en Spanje met ongekende werkloosheid en menselijk leed. In Nederland ervaren we dit aan den lijve door recente nationalisatie van SNS […]

Door 22 februari 2013 0 Comments Lees meer
Wat is er aan de hand in Nederland?

Wat is er aan de hand in Nederland?

Tijdens het schrijven van dit stukje bereikte mij de informatie dat het begrotingstekort voor 2013 geraamd wordt op 3,3% in plaats van 2,7%. Dit terwijl het vertrouwen in Nederland al historisch laag is, zowel wat economische perspectieven betreft als vertrouwen in de politici. Bewindslieden raken in opspraak m.b.t. niet integer handelen, waarbij het debat helaas […]

Door 26 december 2012 0 Comments Lees meer
Beschouwing Regeerakkoord Rutte II

Beschouwing Regeerakkoord Rutte II

Persoonlijk was ik verheugd te horen dat, zonder officiële bijdrage van MenS, binnen korte tijd twee tegenpolen in de politiek in staat waren tot samenwerking door ‘bruggen te slaan’ zoals het regeerakkoord letterlijk heet. Er staat zelfs dat deze coalitie ‘de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland wil versterken’. Zou er dan […]

Door 11 november 2012 0 Comments Lees meer
Alternatief Belastingplan

Alternatief Belastingplan

Onlangs zijn gegevens van het (voorlopige) belastingplan van commissie Dijkhuizen en het regeerakkoord van kabinet Rutte II bekend gemaakt. Hier is, zoals te verwachten was, een groot aantal boze reacties op gekomen. Belastingplan Rutte II kost meer dan 100.000 banen, biedt geen oplossing voor de stijgende ziektekosten en levert geen bijdrage aan het oplossen van […]

Door 11 november 2012 1 Comments Lees meer
Eerlijk duurt ook nu langer…en drie keer is scheepsrecht

Eerlijk duurt ook nu langer…en drie keer is scheepsrecht

Beste MenSen, Hoewel ik net als iedere MenS-stemmer het liefst had gezien dat we met minimaal 1 zetel in de Tweede Kamer zouden zijn gekomen om onze MenSelijke stem te laten horen, onze fundamentele oplossingen krachtig op de politieke agenda te zetten en te laten zien dat eerlijke en integere politiek mogelijk is, heeft dat […]

Door 17 september 2012 0 Comments Lees meer
Kunst en cultuur maken de mens

Kunst en cultuur maken de mens

Cultuur is datgene waardoor de mens verschilt van het dier. Het scheppende individuele en creatieve vermogen van de mens drukt zich uit in culturele uitingen. Vaak is het ook de cultuur die resteert wanneer een volk is uitgestorven en aanleiding geeft tot veel bewondering en interesse. Cultuur is dus een zaak van en voor iedereen! […]

Door 12 september 2012 0 Comments Lees meer
Nieuwe tijd vraagt om nieuwe politiek!

Nieuwe tijd vraagt om nieuwe politiek!

Partij voor Mens en Spirit is er klaar voor! We weten allemaal dat ons een Nieuwe Tijd te wachten staat. De transformatie die we aan voelen komen is op handen en langzaam maar zeker verschijnen er hier en daar lichtpuntjes, waaraan ook de burger in zijn dagelijks leven kan merken dat het leven lichter wordt. […]

Door 12 september 2012 0 Comments Lees meer
Politiek en integriteit

Politiek en integriteit

We leven in een tijd met meerdere crises die gelijktijdig onze aandacht vragen: schuldencrisis, ecologische crisis, sociale crisis, economische crisis, om er een paar te noemen. Een crisis vraagt erom de meest diepliggende oorzaak ervan te ontdekken en daarop passende antwoorden en oplossingen te vinden. De oplossingen die ik van de huidige politici zie, zijn […]

Door 9 september 2012 1 Comments Lees meer
Ouderen, we kunnen en willen ze niet missen!

Ouderen, we kunnen en willen ze niet missen!

Nog niet zo heel lang geleden riep levenservaring respect en vertrouwen op. Ouderen werden als wijs gezien en hadden vaak meerdere belangrijke taken in de maatschappij. Nog wat langer geleden waren mensen met levenservaring zelfs de belangrijkste personen in de gemeenschappen. Ambacht, kennis en wijsheid werden volop overgedragen, tot aan de laatste levensadem toe. Vooral […]

Door 9 september 2012 0 Comments Lees meer
ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

ZORG EN PGB: eigen keuze centraal

Partij voor Mens en Spirit (MenS) vindt het essentieel dat mensen veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun behandelwijze en middelen te kiezen. Dit geldt zowel voor reguliere als alternatieve zorg. Wij vinden daarom het persoonsgebonden budget een goede regeling, die we wel wat willen aanpassen: De patiënt mag zelf een behandelplan voorstellen. Het […]

Door 6 september 2012 0 Comments Lees meer
Strategisch stemmen, werkt dat?

Strategisch stemmen, werkt dat?

Tijdens het flyeren en andere contacten met kiezers komt vaak het onderwerp strategisch stemmen in beeld. In een complex, politiek landschap is niets zeker, ook niet als er strategisch gestemd wordt. Bas de Gaay Fortman, oud-lijsttrekker en -fractievoorzitter van de PPR (een partij die in 1990 opging in GroenLinks) schrijft in de Volkskrant van 31 […]

Door 5 september 2012 2 Comments Lees meer
Paul de Blot: Heeft de jeugd betekenis?

Paul de Blot: Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst […]

Door 1 september 2012 0 Comments Lees meer
Oplossing financiële problemen volgens MenS

Oplossing financiële problemen volgens MenS

Door Hans van Steenbergen Oorzaken financiële crisis Het huidige financiële systeem heeft in sterke mate eigenschappen van een piramidespel. Dit is het gevolg van geld scheppen op basis van schuld in combinatie met gebruik van rente, waarbij banken geen geld in omloop brengen om de rente te kunnen betalen. Ook zien we dat overheden structureel […]

Door 30 augustus 2012 0 Comments Lees meer
Nieuwsbrief 29 augustus 2012!

Nieuwsbrief 29 augustus 2012!

Nieuwsbrief 29 augustus 2012

Door 30 augustus 2012 0 Comments Lees meer