Archive for januari, 2015

Website MenS overbelast

Website MenS overbelast

wegens grote belangstelling kan onze webserver u deze pagina’s helaas niet vlot tonen. Onze excuses en we vragen uw begrip en geduld.

Door 14 januari 2015 0 Comments Lees meer
Schaliegas: onveilig en onnodig

Schaliegas: onveilig en onnodig

door Anna van der Heijden Risico’s en nadelen van schaliegaswinning Schaliegas kan niet veilig worden gewonnen. Het leidt bijna altijd tot vervuiling van bodem en ons grond- en dus drinkwater. Daarbij komt dat de langdurige effecten op het grondwater nog maar nauwelijks zijn onderzocht; er is nog nooit een hydrologische studie gedaan naar het effect […]

Door 10 januari 2015 0 Comments Lees meer
Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Dekking 1-1-2 versus witte zones… daar red je ook levens mee!

Stop-UMTS attendeerde ons, dat het debat in de Tweede Kamer is uitgesteld van 17 dec. naar het volgend voorjaar dus er kan nog volop ondertekend worden. Zij hebben toestemming om voorafgaand aan het debat, misschien enkele dagen ervoor, de petitie persoonlijk aan te bieden. Slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Daarom hier nogmaals de link om te ondertekenen: Oproep voor […]

Door 9 januari 2015 0 Comments Lees meer