Archive for juli, 2014

Besturen in een kantelperiode van de samenleving

Besturen in een kantelperiode van de samenleving

Presentatie Besturen MenS 29 juni 2014 sheets (11 MB)   Tijdens de ALV op 29 juni 2014 is een presentatie gehouden door Anna van der Heijden over het onderwerp in de titel. Anna is sinds 2010 actief lid van Mens en Spirit. Zij heeft actief bijgedragen aan het schrijven van de partijprogramma’s van 2010 en […]

Door 24 juli 2014 0 Comments Lees meer
Tijd om te kiezen voor hoop

Tijd om te kiezen voor hoop

(toespraak gehouden bij de bestuursverkiezing 29 juni 2014) Lieve MenSen Ik sta hier nu omdat ik een keuze heb, een keuze voor mijn idealen die deze partij zo mooi in zijn programma verwoordt. Een keuze om daaraan mee te werken. Gelijkwaardig aan de andere kandidaten en u, de leden, het hart van MenS! De vraag […]

Door 24 juli 2014 0 Comments Lees meer
MenS over schaliegas.

MenS over schaliegas.

Beste MenS-leden, Een aantal MenSwerkers houdt zich al langere tijd bezig met het vraagstuk hoe om te gaan met plannen van de regering om te boren naar schaliegas. Zij hebben namens MenS gebruik gemaakt van de inspraakprocedure op de “concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas” met deadline van 9 juli 2014. Er is een zienswijze opgesteld en ondertekend door de opstellers. Graag […]

Door 17 juli 2014 2 Comments Lees meer