Democratisering

Mens en Spirit in de lift in Alkmaar

Mens en Spirit in de lift in Alkmaar

MenS dankt iedereen die posters plakte, posters bewaakte, teksten schreef, tips gaf, goede vibes stuurde, mee vergaderde, ons achter de vodden zat, folders verspreidde, een poster voor het raam hing en … die op ons gestemd heeft … of op welke andere manier dan ook MenS een goed hart heeft toegedragen. Er is ditmaal geen […]

Door 21 november 2014 0 Comments Lees meer
verkiezingen gemeente Alkmaar 19 nov.

verkiezingen gemeente Alkmaar 19 nov.

portaal Alkmaar | kandidaten | program kort | uitgebreid | lid worden | contact partij voor Mens en Spirit doet in Alkmaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 november 2014. Op 6 oktober leverden wij met succes een gezamenlijke kandidatenlijst in (tesamen met de Basis Inkomen Partij). De benodigde ondersteuningsverklaringen van kiesgerechtigden zijn ruimschoots in orde […]

Door 14 november 2014 3 Comments Lees meer
Alkmaar ondersteuningsverklaringen nodig

Alkmaar ondersteuningsverklaringen nodig

update 6 oktober 2014: Er zijn 42 ondersteuningen binnengekomen tegenover de vereiste 30. Het is dus ruimschoots gelukt ! Beste mensen! Om deelname aan de verkiezingen van 19 november a.s. mogelijk te maken, is het nodig de partijen te “ondersteunen”. Ook de huidige lijst van BIP samen met MenS (BIPS MenS) heeft deze toestemming nodig. […]

Door 30 september 2014 1 Comments Lees meer

Economie

van schaarste naar overvloed

van schaarste naar overvloed

opinie   Het kadootje dat Mens en Spirit voor de mensheid heeft, is niet ons intellectueel eigendom: het rijpt al enkele decennia. Wij hebben het geleend door de beste inzichten van her en der bijeen te rapen. Het kadootje is dat heel veel schaarste eigenlijk zelf-opgelegd is. Het universum biedt overvloed. Om concreet te zijn: […]

Door 26 februari 2015 0 Comments Lees meer
Doorslaggevend succes voor Burgerinitatief  ‘Bespreek Geldschepping’

Doorslaggevend succes voor Burgerinitatief ‘Bespreek Geldschepping’

tip/update: Ricardo Semmler zondag 8 februari op Vpro om 21:05 tip/update: radartv 26-1-2015 (m.k.) 16-1-2015 Ondanks urenlange gesprekken tussen woordvoerders van Partij voor Mens en Spirit enerzijds, met Tweede Kamerleden en Fractiemedewerkers van partijen als: VVD, PvdA en SP … zijn bij ons weten de fundamentele vragen over Geldschepping nóóit onderdeel van de TK-debatten over […]

Door 8 februari 2015 0 Comments Lees meer
Open brief met alternatieve bezuinigingen en hervormingen

Open brief met alternatieve bezuinigingen en hervormingen

Vandaag hebben wij een open brief gestuurd aan Ministers Dijsselbloem, Asscher, Blok en Kamp en Staatsecretarissen Weekers, Klijnsma en Dijksma. Partij voor Mens en Spirit vindt het de hoogste tijd voor een menselijk en samenhangend korte en lange termijnbeleid om de overheidsbegroting op orde te krijgen. Hierin gaan fundamentele herzieningen van het systeem hand in […]

Door 12 juli 2013 0 Comments Lees meer

Gezondheid en zorg

Opvang WiFi-vluchtelingen ?

Opvang WiFi-vluchtelingen ?

MenS steunt stralingsvluchtelingen In de media wordt uitgebreid aandacht besteed aan vluchtelingen die Nederland binnenkomen, maar er wordt nauwelijks aandacht geschonken aan het feit dat er steeds meer burgers in Nederland als vluchteling in hun eigen land leven. Deze volwassenen en kinderen zijn ziek geworden door elektromagnetische straling en zijn wanhopig op zoek naar stralingsarme […]

Door 27 oktober 2015 0 Comments Lees meer
Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Behoud van witte (stralingsarme) zones petitie aangeboden aan Tweede Kamer

Dinsdag 28 april 2015 is de petitie voor het Behoud van witte (stralingsarme) zones aangeboden aan de vaste commissie voor Economische Zaken. Naast vertegenwoordigers van de commissie; de vervangend griffier Jos Thomassen en de ondervoorzitter Ingrid De Caluwé waren er diverse geïnteresseerde Kamerleden aanwezig. v.l.n.r. Jan Geelhoed (namens zijn vrouw, die vanwege de stralingsbelasting in […]

Door 29 april 2015 0 Comments Lees meer
¿Ontwijkt overheid dialoog MenS over Stralingsvraagstuk?

¿Ontwijkt overheid dialoog MenS over Stralingsvraagstuk?

Update 5 maart 2015 – het tweede antwoord van het Ministerie is binnen bij MenS. Te vinden helemaal onderaan dit artikel. 30 november 2014 – Ministerie geeft antwoord. Lees deze brief aan MenS hier. Partij voor Mens en Spirit is niet tevreden met het antwoord en bezint zich op verdere handelingen.   ALARA – oftewel […]

Door 5 maart 2015 2 Comments Lees meer

Onderwijs en educatie

van schaarste naar overvloed

van schaarste naar overvloed

opinie   Het kadootje dat Mens en Spirit voor de mensheid heeft, is niet ons intellectueel eigendom: het rijpt al enkele decennia. Wij hebben het geleend door de beste inzichten van her en der bijeen te rapen. Het kadootje is dat heel veel schaarste eigenlijk zelf-opgelegd is. Het universum biedt overvloed. Om concreet te zijn: […]

Door 26 februari 2015 0 Comments Lees meer
Langstudeerboete – een politiek drama…

Langstudeerboete – een politiek drama…

Door Lea Manders Het is bijzonder om te zien hoe de komende verkiezingen partijen verleiden om terug te komen op  impopulaire maatregelen, zoals de langstudeerboete. Dat leidde tot een tenenkrommende draaierij van de meerderheid van de Tweede Kamer. “Het zijn net kleine kinderen die alleen maar met de eigen knikkers willen spelen”, zegt Thijs van […]

Door 24 augustus 2012 Lees meer

Milieu, natuur en voedselvoorziening

Voedselbos Arnhem … Veren. Vrede en Recht interviewt  Ecovrede
Door 1 februari 2017 0 Comments Lees meer
Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Partij voor Mens en Spirit feliciteert Urgenda!

Urgenda wint klimaatzaak Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties […]

Door 25 juni 2015 0 Comments Lees meer
MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS tekent energie akkoord: Hier staan we achter!

MenS Gelderland tekent vandaag het Gelders Energieakkoord. Dit is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van Maarten Visschers (Gelderse Natuur- en Milieufederatie) onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tbv dit Energieakkoord van Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Veel van de partners hebben bijgedragen aan tekstvoorstellen, inhoudelijke discussie en redactie.

Door 17 maart 2015 0 Comments Lees meer

Jeugd en gezin

Paul de Blot: Heeft de jeugd betekenis?

Paul de Blot: Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst […]

Door 1 september 2012 0 Comments Lees meer